Vítejte na stránce pro podporu výuky na SŠHS a VOŠ Opava - LMS MOODLE


SŠHS a VOŠ Opava


LMS je zkratka pro technologickou formu e-learningu. LMS (Learning Management System) je obecně jakýkoliv softwarový balík (skupina programů v počítači), jehož hlavní funkcí je tvorba, distribuce a administrace elektronických vzdělávacích materiálů a kurzů. Většina LMS systémů je založena na webových technologiích, umožňující přístup ke studijním materiálům způsobem "anytime and anywhere" ("kdykoliv a kdekoliv").


E-learning je forma vzdělávání, která podporuje výuku pomocí multimediálních prvků a využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a také k řízení studia. Zpravidla je e-learning realizovaný prostřednictvím počítačových sítí.  Hlavní myšlenkou e-learningu je svobodný přístup ke vzdělávání v libovolném čase a v libovolném prostředí.


Moodle je softwarový balík, který umožňuje efektivní podporu prezenční i distanční výuky. Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (tzv. Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). Tato informace však může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy. Lze ho také považovat za sloveso (v angličtině "to moodle"), které popisuje proces líného, pozvolného putování od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. V tomto smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či učitele k výuce v on-line kurzech.